Прага продлила запрет на курение и разведение огня в парках

Прага продлила запрет на курение и разведение огня в парках

Мэрия Праги продлила введенный во вторник временный запрет на разведение открытого огня в парках, лесопарках, садах и на других территориях с повышенным риском возникновения пожара*. Причина – засушливая и ветреная погода.

Теперь запрет действует до 06:00 пятницы, 17 мая. Он основан на рекомендации синоптиков и может быть продлен, если засушливая погода сохранится дольше названного срока.

Кроме разведения огня горожанам в указанных местах запрещено курить (кроме электронных сигарет) и запускать пиротехнику. Нарушителям грозит штраф.

*Дословно в постановлении запрещенные места характеризуются следующим образом:

Podle ustanovení § 1 Nařízení se za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Podle ustanovení § 3 Nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místech uvedených v § 2 zakazuje:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání pyrotechnických výrobků,

d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал по ссылке: t.me/vinegret_cz


Сегодня в центре Праги пройдет дегустационный фестиваль вина
В Прагу привезли уникальную 200-летнюю карусель. Прокатиться могут и взрослые