Парламент Чехии признал российский режим террористическим и главной угрозой для страны

Парламент Чехии признал российский режим террористическим и главной угрозой для страны

Вечером в среду, 20 марта, нижняя палата чешского парламента на внеочередном заседании приняла резолюцию, которая признает политический режим в России террористическим и называет его главной угрозой безопасности Чехии. За документ проголосовали 84 из 143 присутствовавших депутатов (для принятия требовалось 72 голоса).

Заседание, посвященное вопросам национальной безопасности, длилось 19 часов. Рассмотрение резолюции инициировала правящая коалиция. Против принятия документа выступили члены оппозиционных партий ANO и SPD.

«Нынешний террористический режим в России с его экспансионизмом и стремлением распространить свою сферу влияния на Украину и другие европейские страны, сопровождающимся военными преступлениями, представляет собой самую большую угрозу безопасности Чешской Республики.

Поэтому в фундаментальных интересах Чехии, чтобы путинская война против Украины не увенчалась успехом, чтобы Украина защищалась и восстановила территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ, и чтобы российский режим был эффективно удержан от дальнейшей агрессии против Европы», - говорится в утвержденной резолюции.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала прокомментировал принятие документа словами: «Мы делаем то, что следует».

По мнению депутатов, для обеспечения интересов безопасности Чехии необходимо продолжать оказывать помощь Украине.

«Напротив, прекращение поставок военных материалов приведет к завоеванию и опустошению Украины российским террористическим режимом и поощрит этот режим к дальнейшим нападениям на европейские государства», - предупредила нижняя палата.

Полный текст принятой резолюции на чешском языке:

Usnesení Poslanecké sněmovny k bodu jednání s názvem Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku.

Poslanecká sněmovna:

1) konstatuje, že současná zahraničněpolitická a bezpečnostní situace klade zásadně zvýšené nároky na jednotnou zahraniční a bezpečnostní politiku České republiky při obhajobě a prosazování našich bezpečnostních zájmů;

2) zdůrazňuje, že zahraniční a bezpečnostní politika ČR vychází z našeho hodnotového a geografického rámce, respektu k mezinárodnímu právu, pevného západního ukotvení v mezinárodních strukturách NATO a EU a z negativní historické zkušenosti z Mnichovské dohody z roku 1938, kdy se Československo stalo obětí agresora, a z invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968;

3) konstatuje, že současný teroristický režim v Rusku svou rozpínavostí a snahou o rozšíření sféry vlivu na Ukrajinu a do dalších zemí Evropy, doprovázenou válečnými zločiny, představuje pro ČR největší bezpečnostní hrozbu; je tudíž zásadním zájem ČR, aby Putinova válka proti Ukrajině nebyla úspěšná, aby se Ukrajina ubránila a obnovila svoji územní celistvost v mezinárodně uznaných hranicích a aby byl ruský režim od další agrese proti Evropě účinně odrazen,

4) konstatuje, že v zájmu ČR je nezávislá, demokratická a svobodná Ukrajina pevně ukotvená v mezinárodních strukturách zaručujících kolektivní bezpečnost v Evropě i ve světě, což ČR považuje za nezbytný předpoklad spravedlivého a trvalého míru,

5) oceňuje, že vláda ČR poskytuje v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 272 ze dne 15. června 2022 a usnesením č. 421 ze dne 15. listopadu 2022 účinnou pomoc Ukrajině včetně dodávek nezbytného vojenského materiálu, a konstatuje, že k naplnění bezpečnostních zájmů ČR je nezbytné v pomoci Ukrajině vytrvat, aby se ubránila proti ruské agresi; zastavení dodávek vojenského materiálu by naopak vedlo k dobytí a pustošení Ukrajiny ruským teroristickým režimem a povzbuzení tohoto režimu v dalších výbojích proti evropským státům, což by znamenalo bezprostřední bezpečností hrozbu pro ČR a další blízké spojence,

6) upozorňuje na rostoucí agresivitu ruského režimu, a to jak vůči vlastním občanům, tak i okolním zemím a vyzývá vládu ČR, aby pomáhala demokraticky smýšlejícím příslušníkům ruského národa, kteří se postavili Vladimiru Putinovi a jeho režimu,

7) vyzývá vládu ČR, aby nadále věnovala zvýšenou pozornost zajišťování obranyschopnosti ČR a pokračovala v naplňování závazků ve financování obrany v rámci NATO,

8) oceňuje náročné každodenní úsilí všech příslušníků Armády ČR a dalších bezpečnostních sborů a služeb, které se podílí na zajištění bezpečnosti ČR ve zhoršeném bezpečnostním prostředí, a důrazně odmítá zpochybňování jejich upozorňování na bezpečnostní hrozby a jejich zlehčování s tím, že je jejich povinností připravovat zemi na to, aby těmto hrozbám mohla účinně čelit,

9) konstatuje, že plného zajištění bezpečnosti ČR a jejích občanů je možné dosáhnout pouze celospolečenským přístupem a za všestranného zvyšování odolnosti a že za odolnost demokracie, stabilitu společnosti a soudržnost lidí nesou zásadní díl odpovědnosti veřejně činné osobnosti; proto vyzývá politické i nepolitické aktéry, aby svými vyjádřeními a činností nepodporovali válečnou propagandu ruského teroristického režimu a jeho propagátorů, která směřuje k narušení bezpečnosti a obranyschopnosti ČR.

 

Подписывайтесь на наш TELEGRAM-канал, там новости выходят быстрее


В Чехии выбрали «Исторический город года»
В Чехии в аварию попал автобус с детьми