GoStudy безкоштовно готує підлітків з України до школи

GoStudy безкоштовно готує підлітків з України до школи

Навчання на інтенсивному курсі GoStudy — це не тільки уроки чеської мови, але й нові друзі

У результаті воєнного конфлікту в Україні у Чехії опинилося більше трьохсот тисяч біженців. Одна з головних умов швидкої акліматизації — не тільки наявність житла та засобів для існування, але також вивчення чеської мови. Це особливо важливо для дітей, яким доведеться йти до школи у новому місці цього вересня. За підтримки Міністерства освіти Чеської республіки школа GoStudy організовує безкоштовні інтенсивні курси чеської мови для українських школярів. Розповімо, чому варто скористатися цією можливістю.

Як виглядає навчання на курсі?

Оскільки чеська, як і українська, належить до групи слов'янських мов, то за умови регулярних занять дитина може оволодіти основами усього за місяць. Режим навчання інтенсивний: чотири уроки на день, п'ять днів на тиждень.

Головна задача курсу — підготувати студента до щоденної комунікації у школі з однокласниками та викладачами. Заняття містять інтеграційні завдання, у ході яких педагоги роблять акцент на розширенні словникового запасу. При цьому учасникам не доведеться зубрити годинами: засвоєння матеріалу проходить шляхом програвання сценок з життя, так щоб лексика "поглиналася" природньо.

Чи буде курс ефективним?

Усі уроки будуть проходити в очній формі в навчальних центрах у Празі та Брно. Якість навчання гарантують два фактори.

По-перше, займатися підлітки будуть у маленьких групах не більше десяти людей, відповідно, викладачі зможуть відповісти на всі питання та приділити час кожному учню.

По-друге, професори школи GoStudy мають багатолітній досвід і відмінно знайомі з чеськими реаліями. Це означає, що учні будуть вивчати не тільки "книжну", але й розмовну чеську, вивчать найуживаніші у побуті фрази, яких інколи немає у підручниках. Заняття допоможуть краще зрозуміти менталітет та культуру держави, в якій доведеться жити та навчатися.

Що надає проходження курсу?

Інтенсивний безкоштовний курс включає в себе 80 уроків, пройти його можна у червні, липні та серпні 2022 року. Кожен студент, який відвідає мінімум 75% занять і складе підсумковий іспит з чотирьох частин (читання, аудіювання, письмо та розмова), отримає сертифікат. Цей документ полегшить зарахування учня до чеської школи та спростить початок навчання.

Після закінчення курсу студент зможе спілкуватися з однокласниками та вчителями у школі і спокійно відчувати себе у чеському середовищі

Хто може записатися на курс?

Зареєструватися на курс може будь-який студент віком від 14 до 18 років, якому надали тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв'язку з воєнним конфліктом в Україні.

Чому варто пройти саме цей курс?

GoStudy — це мовна школа з правом проведення державного екзамену, яка вже більше 20 років спеціалізується на навчанні іноземців чеській мові. 90% випускників школи не тільки успішно здають екзамен на сертифікат В2, але й поступають до найкращих університетів Чехії та Словаччини.

З самого початку воєнного конфлікту в Україні школа GoStudy прийняла рішення допомагати українцям акліматизуватися у Чехії та відкрила безкоштовні язикові курси. Навчання реалізується за підтримки Міністерства освіти Чеської Республіки, що є показником якості та ефективності.

Як записатися на курси?

Студент має обрати в якому місті він хоче навчатися: Прага чи Брно, та заповнити просту форму реєстрації. Після чого йому потрібно прийти до офісу школи. Він буде включений до групи та отримає мейл з детальною інформацією про курс та необхідні документи. В ньому ж будуть вказані дата, час та місце початку занять. Кількість місць обмежена.

!!! Зареєструватися на курс  !!!

 

GoStudy бесплатно готовит к школе ребят из Украины

В результате военного конфликта в Украине в Чехии оказалось более трехсот тысяч беженцев. Одно из главных условий быстрой акклиматизации — не только наличие жилья и средств к существованию, но и изучение чешского языка. Особенно это важно детям, которым предстоит идти в сентябре в школу на новом месте. При поддержке Министерства образования Чешской Республики школа GoStudy организует бесплатные интенсивные курсы чешского языка для учащихся из Украины. Рассказываем, почему стоит воспользоваться этой возможностью.

Как выглядит обучение на курсе?

Поскольку чешский, как и украинский, входит в группу славянских языков, то при условии регулярных занятий освоить основы у ребенка получится всего за месяц. Режим обучения интенсивный: четыре урока в день, пять дней в неделю.

Основная задача курса — подготовить студента к ежедневной коммуникации в школе с одноклассниками и педагогами. Занятия включают интеграционные задания, в ходе которых педагоги делают акцент на расширении словарного запаса. При этом ребятам не придется зубрить часами: освоение материала происходит посредством проигрывания сцен из жизни, так что лексика будет «впитываться» естественным путем.  

Будет ли курс эффективен?

Все уроки будут проходить в очной форме в учебных центрах в Праге и в Брно. Качество обучения гарантируют два фактора.

Во-первых, заниматься ребята будут в маленьких группах не более десяти человек, соответственно, педагоги смогут ответить на все вопросы и уделить время каждому ученику.

Во-вторых, профессора школы GoStudy имеют многолетний педагогический опыт и отлично знакомы с чешскими реалиями. Это значит, что ребята будут изучать не только «книжный», но и разговорный чешский, выучат самые употребляемые в быту фразы, которых порой нет в учебниках. Занятия помогут лучше понять менталитет и культуру страны, в которой предстоит жить и учиться.

По окончании курса студент сможет общаться с одноклассниками и учителями в школе,
и спокойно чувствовать себя в чешской среде

Что дает прохождение курса?       

Интенсивный бесплатный курс включает в себя 80 уроков, пройти его можно в июне, июле или августе 2022 года. Каждый студент, который посетит как минимум 75 % занятий и сдаст итоговый тест из четырех частей (чтение, аудирование, письмо и разговорная речь), получит сертификат. Этот документ облегчит определение ученика в чешскую школу и упростит начало обучения. 

Кто может записаться на курс?

Зарегистрироваться на курс может любой студент в возрасте от 14 до 18 лет, которому была предоставлена временная защита в Чешской Республике в связи с военным конфликтом в Украине.     

Почему стоит пойти именно на этот курс?

GoStudy — это языковая школа с правом проведения государственного экзамена, которая уже более 20 лет специализируется на обучении иностранцев чешскому языку. 90 % выпускников школы не только успешно сдают экзамен на сертификат В2, но и поступают в лучшие университеты Чехии и Словакии.

С самого начала военного конфликта в Украине школа GoStudy приняла решение помогать украинцам акклиматизироваться в Чехии и открыла бесплатные языковые курсы. Обучение реализуется при поддержке Министерства образования Чешской Республики, что является показателем его качества и эффективности.

Как записаться на курс?

Студент должен выбрать, в Праге или в Брно он хочет учиться, и заполнить простую регистрационную форму. После этого ему нужно прийти в офис школы. Он будет определен в учебную группу и получит мейл с подробной информацией о курсе и необходимых документах. Там же будут указаны дата, время и место начала занятий. Количество мест на курсе ограничено.

!!!Зарегистрироваться на курс!!!


Читайте также:

Пражский центр формирования фигуры дарит бесплатные процедуры и скидки до 50%
В Праге открылся новый магазин морепродуктов

Вам может быть интересно