Прага ввела временный запрет на курение в парках

Прага ввела временный запрет на курение в парках

Прага ввела временный запрет на курение в парках

Мэрия Праги ввела временный запрет на разведение открытого огня в парках, лесопарках, садах и на других территориях с повышенным риском возникновения пожара*. Причина –  засушливая погода. Об этом сообщает официальный сайт города. 

Запрет принят по рекомендации Чешского гидрометеорологического института. Он будет действовать до выхода распоряжения об отмене и продлится, предположительно, до пятницы (26 апреля). Синоптики прогнозируют, что именно тогда в столицу придут похолодание и дожди.

Кроме разведения огня горожанам в указанных местах запрещено курить (кроме электронных сигарет) и запускать пиротехнику. 

*Дословно в постановлении запрещенные места характеризуются следующим образом: 

Podle ustanovení § 1 Nařízení se za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Podle ustanovení § 3 Nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místech uvedených v § 2 zakazuje:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání pyrotechnických výrobků,

d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

Комментарии

Читайте также:

Участок «красной» ветки пражского метро закроют на 5 дней
Ударившего девушку полицейского уволили

Сотрудничество с vinegret.cz
Наши партнеры
Наши партнеры