Из-за жары Прага ввела запрет на курение в парках

Из-за жары Прага ввела запрет на курение в парках

Из-за жары Прага ввела запрет на курение в парках

В воскресенье, 30 июня, мэрия Праги запретила разведение открытого огня в парках, лесопарках, садах и на других территориях с повышенным риском возникновения пожара*. Причина – установившаяся в последние дни жаркая и засушливая погода.

Запрет действует бессрочно до выхода распоряжения об отмене. Он основан на рекомендации синоптиков.

Кроме разведения огня горожанам в указанных местах запрещено курить (кроме электронных сигарет) и запускать пиротехнику. 

*Дословно в постановлении запрещенные места характеризуются следующим образом: 

Podle ustanovení § 1 Nařízení se za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Podle ustanovení § 3 Nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místech uvedených v § 2 zakazuje:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání pyrotechnických výrobků,

d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

Комментарии

Читайте также:

В Праге прошел кулинарный мастер-класс с Войтехом Петржелой
«Чешские авиалинии» запустят экскурсионные полеты над окрестностями Праги

Сотрудничество с vinegret.cz
Наши партнеры
Наши партнеры